วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมเข้ม

เคร่ง  เข้ม  เครียด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู  กศน.ปี พศ  2556   รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น