วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

กระถางจากยางรถยนต์เก่า

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโซนเมืองราด
การทำกระถางจากยางรถยนต์

อุปกรณ์
1.  ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว
2.  เหล็กกลับยาง
3.  มีดกรีดยาง
4.  หินลับมีด
5.  ถังน้ำ
และผงซักฟอก
วิธีทำ
 1.  ตัดยาง / กรีดยาง  ด้วยมีด  จนรอบเส้น  
 2. หลังจากนั้นนำยางที่ตัดเสร็จแล้วมานวดยางเพื่อคลายความตึงของยาง
3.  จากนั้นทำการกลับยาง โดยใช้เหล็กกลับยางเสียบเข้าไปด้านที่ตัด /กรีด  
ให้ด้านในของยางอยู่ด้านนอก
4.  เสร็จแล้วจะได้กระถางปลูกผักที่สวยงาม

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้
2. ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ
3. ร่างกายสดชื่นจากการออกกำลังปลูกและดูแลพืชผัก
4. เกิดความสามัคคีจากการแบ่งบัน
5. ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การทำกระถางจากยางรถยนต์เก่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น