วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุม สถานการณ์ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ข้าพเจ้า  นางจูมลี   กวยลี ครู กศน.ตำบลบ้านโสก ได้ปฏิบัติราชการแทนนายวิวัฒน์  ด้วงทอง ผู้อำนวยการ  กศน.หล่มสัก เข้าร่วมประชุมดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    ประจำเดือน  พฤษภาคม  เมื่อวันที่ ๓ .พฤษภาคม  ๒๕๕๖    ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ชั้น ๒

ประชุมยาเสพติด

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น